Ô kết quả không tự động nhảy khi thay đổi giá trị trong Excel

Trong quá trình làm việc trên excel, đôi lúc bạn gặp tình trạng nhập số vào ô giá trị nhưng trên ô công thức kết quả không thay đổi giá trị. D2K lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Nhập ô A1 giá trị 50, nhập ô B1 giá trị 100 khi mình muốn tính tổng tại ô C1 dùng công thức =SUM(A1:B1) khi đó kết quả là 150. Nhưng khi mình thay đổi giá trị ô A1 là 70 hoặc ô B1 là 80 thì ô chứa kết quả C1 hàm =SUM(A1:B1) không nhảy theo kết quả mới là 170 hoặc 130 mà vẫn giữ kết quả cũ là 150. Khi mình nhấp chuột vào ô kết quả và enter thi nó mới nhảy kết quả mới. Hoặc bạn cũng có thể nhấn F9 để Excel tính toán lại công thức sau mỗi lần thay đổi.

Vậy thì phải làm sao để không cần nhấp con chuột vào ô kết quả hoặc nhấn F9 mà excel vẫn tự động nhảy kết quả mới? Sau đây D2K sẽ hướng dẫn bạn xử lý trường hợp ô kết quả không tự động nhảy khi thay đổi giá trị trong Excel:

Thay đổi mục tự động nhận dữ liệu khi sử dụng hàm

  • Office 2007

Vào Office button-> Options -> Fomulas -> Trong phần Calculation options bạn check chọn: Automatic và nhấn OK

  • Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 365

Vào File -> Options -> Fomulas -> Trong phần Calculation options bạn check chọn: Automatic và nhấn OK (Xem hình)

Yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ: